درباره ما

دومین جشنواره طنز سیاسی اجتماعی دکترسلام، اردیبهشت ماه همزمان با جشن چهار سالگی دکترسلام برگزار خواهد شد.
زمان ارسال آثار 1 اسفند 1394 تا 20 فروردین 1395 می باشد.